Frezen

Verwijderen van de boomstronk tot 30 cm onder het oppervlak.